FABRİKAMIZ

İSTANBUL Silivri otaban bağlantı yolunda olan Fabrikamız kapalı alana sahiptir.

 

Firmamızın İSO – HACCP - HELAL Belgeleri mevcut olup bu kalite anlayışı ile sürdürülebilir şekilde üretim yapılmaktadır

 

Süt alımında 55 tonluk süt muhafaza tankları vardır sütler kapasitesi 15.000 It/h olan plakalı süt soğutma eşanjöründen +4 CO sıcaklığa düşürülerek temizleme seperatörüne aktarılmaktadır.

 

Buradan temizleme seperatöründen geçirilen sütün içersinde bulunan yabancı  maddeler uzaklaştırılmaktadır.

 

Sıcaklığı düşürülen ve temizlenen sütler çift cidarlı yalıtımlı  tanklara imalat öncesi alınmaktadır. Süt pompaları ile sütler pastörizasyon ve standardazisyon  ünitesine gönderilmektedir.

 

 

Debisi 10.000 It/h olan Plakalı pastörizatörden standardazisyonun sağlanması için çıkış sıcaklığı 45–55 CO çıkarılarak seperatöre gönderilir ve standardazisyon sağlanmaktadır. Standardazisyonu  sağlanan  süt tekrar  plakalı  pastörizatörden  55-75CO’ye  çıkarılarak   debisi   10.000 It/h    çalışma    basıncı    200    bar    olan    homojenizatöre ulaşmaktadır.

 

Homojen olan sütler plakalı pastörizatöre giderek 90 CO de pastörize olarak holderde 5 dakika bekledikten sonra süt çıkış sıcaklığı 40 ve 85 CO aralığında imalat durumuna göre ayarlanıp mayalama işlemi yapılarak inkübasyona bırakılmaktadır.  Ürünler  hazır  olduklarında  direk  soğuk  odalara     alınarak

+4 - 7CO’ ye düşürülmekte ve soğuk depolarda sevkiyata hazır hale getirilmektedir.

 

Fabrikamızda 100 adet çeşitli birimlerde görev alan personel bulunmaktadır. Günlük 100 ton süt işleme kapasitesine sahip fabrikamız Marmara bölgesi pazarında 50  adet  aracı ile satış yapmaktadır.

HaldizWeb Domain Hosting Kurumsal Marka Patent Logo Webtasarim Çözümleri