TESİSİMİZ

TESİSİMİZ

Fabrika 3.500m2 kapalı Alana sahiptir. Süt alımında 55 tonluk süt muhafaza tankları vardır. sütler kapasitesi 15.000 lt/h olan plakalı süt soğutma eşanjöründen +4 C sıcaklğa düşürülerek temizleme seperatörüne aktarılmaktadır. Buradan temizleme  seperatöründen geçirilen sütün içerisinde bulunan yabancı maddeler uzaklaştırılmaktadır. Temizleme seperatörünün kapasitesi saatte 15.000 lt’dir. Sıcaklığı düşürülen ve temizlenen sütler çift cidarlı yalıtımlı tanklara imalat öncesi alınmaktadır. Süt pompaları ile sütler pastörizasyon ve standardasiyon ünitesine gönderilmektedir. Debesi 10.000 lt/h olan Plakalı pastörizatörden standrdasizyonun sağlanması için çıkış sıcaklığı 45-55 C çıkaralarak seperatöre gönderilir ve standardazisyon sağlanmaktadır. Standardazisyonu sağlanan süt tekrar plakalı pastörizatörden B5-75 C’ye çıkarılarak debisi 1.000 lt/h. çalışma basıncı 200 bar olan homojenizatöre ulaşmaktadır. Homojen olan sütler plakalı pastörizatöre giderek 90 C  de pastörize olarak holdere 5 dakkia bekledikten sonar süt çıkış sıcaklığı 49 ve 85 C aralığında imalat durumuna gore ayarlanıp mayalama işlemi yapılarak inkübasyona bırakılmaktadır. Ürünler hazır olduklarında direk soğuk odalara alınarak +4 – 7C ye düşürülmekte ve soğuk depolarda sevkiyata hazır hale getirilmektedir.

 

Fabrikamızda 120 çeşitli birimlerde görev alan personel bulunmaktadır. Günlük 100 ton süt işleme kapasite sahip fabrikamızın Marmara bölgesi pazarında satış yapılmaktadır.

 

ÇİFTLİĞİMİZ

Çiftliğimiz Lüleburgaz’da 100 dönüm arazi üzerine kurulmuş olup , süt üretiminde kapsamlı bir tesistir. 1500 adet sağmal inekten günde 22 ton süt elde etmektedir. Hayvanlarımızın bulunduğu yaşama alanları kalitesi sağlıklı ve korunaklı ortamlardan oluşmakatadır.  Hayvanlarımızın  kontrolleri  düzenli olarak yapılmakta , beslenme ve su ihtiyaçları hijyenik ortamlarda sağlanmakta,sütlerin kalitesi testlerden geçerek kontrol edilmektedir. Hayvanlarımızın kontrolleri Veteriner hekimlerimizin tarafından yapılmakta,tüm hastalıklardan ari,sağlıklı ve verimli soy geçmişine sahiptir. Süt konusunda verimli Holstein ineklerinden,uluslar arası standartlara uygun bir şekilde Ar-Ge departmanımızın yaptığı çalışmalar ile birlikte verim-kalite artırıcı yöntemlerle süt elde edilmektedir.

 

HaldizWeb Domain Hosting Kurumsal Marka Patent Logo Webtasarim Çözümleri